Wat doet de ombudsman?

Als u een aanvraag voor een onderzoek heeft ingediend, kijkt de ombudsman of hij bevoegd is. Dat wil zeggen dat hij bekijkt of de wet hem toestaat het onderzoek uit te voeren. Als hij niet bevoegd is, geeft hij u een advies. Met dit advies wordt u verder op weg geholpen. Is de ombudsman wel bevoegd dan bestaat er een verkorte procedure en een volledig onderzoek.

De ombudsman zoekt eerst uit of hij met een paar telefoontjes de relatie tussen u en de gemeente weer op weg kan helpen. Als dat kan, dan start hij een verkorte procedure. Hiermee brengt hij het vastgelopen proces weer in beweging. De ombudsman bemiddelt hierbij. Een verkorte procedure wordt afgesloten met een afsluitende brief. Als bemiddeling niet voldoende is, begint de ombudsman met een volledig onderzoek. Dit onderzoek begint met het stellen van schriftelijke vragen aan de gemeente en wordt afgesloten met een rapport. Daartussen in liggen een aantal stappen waar het onderzoek aan moet voldoen.

Bezwaar kunt u indienen tegen een schriftelijk besluit dat op u betrekking heeft. Soms kan dat ook als het besluit niet direct op u betrekking heeft, maar u denkt dat het uw belangen raakt. Zo'n bezwaarschrift moet u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Heeft u al een keer gerappelleerd, maar geeft de gemeente geen reactie, dan kunt u de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen.

De gemeente dient binnen een redelijke termijn van zes weken te reageren. Doet zij dat niet dan kunt u in principe de ombudsman om een onderzoek vragen. De ombudsman zal altijd proberen alsnog een antwoord van de gemeente te krijgen. Pas als dat niet binnen een redelijke termijn lukt zal de ombudsman een onderzoek starten. Reden daarvan is dat het beter is als een probleem tussen burger en gemeente wordt opgelost.

Houdt u vooral goed in de gaten wanneer de indieningstermijn verloopt, want als u te laat bent hoeft de gemeente het bezwaarschrift niet te behandelen! Een bezwaarschrift dient uw naam en adresgegevens te bevatten en uiteraard moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Een klacht dient u in als u ontevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld. U dient deze in bij het orgaan dat zich niet correct tegenover u heeft gedragen. Een klacht dient u in binnen een jaar nadat de gedraging zich heeft voorgedaan.