Wie is de ombudsman?

De Gemeentelijke Ombudsman, Marliz Schellekens: Ik doe mijn werk met veel plezier. Niet dat het zo leuk is om te horen wáár de gemeente een fout heeft gemaakt, maar het is wel leuk om iets te kunnen betekenen voor burgers. Ik ga ervan uit dat je van iedere fout kunt leren, dus dat geldt ook voor de gemeente.

Als ik vind dat de gemeente in een specifiek geval een fout heeft gemaakt, dan zal ik aangeven dat de gemeente tegenover de burger niet behoorlijk heeft gehandeld. Soms koppel ik daar een aanbeveling aan. Dat wil zeggen dat ik aangeef wat de gemeente naar mijn mening in de toekomst anders moet doen, ofwel wat ze nú nog naar die burger kan doen. Bijvoorbeeld de fout herstellen.

Ik ben niet altijd bevoegd om een onderzoek te doen. Soms staat er een andere manier open om uw onvrede kenbaar te maken. Zoals een bezwaar of beroep. Soms betreft het geen gedraging van de gemeente, maar van een andere instantie. Als u twijfelt of u bij de ombudsman moet zijn, kunt u mij altijd bellen. Vaak kan ik -of een van mijn medewerkers- u meteen vertellen wat de ombudsman voor u kan betekenen. Ook als u niet bij mij, maar bij een andere instantie moet zijn helpen wij u op weg met een telefoonnummer of een gericht advies.

Het team van de ombudsman bestaat uit vier personen. De ombudsman, een officemanager en twee onderzoekers. Samen behandelen zij zo'n 800 verzoeken per jaar. Ongeveer 250 verzoeken komen in aanmerking voor een onderzoek. Wilt u weten wat de ombudsman zoal behandeld? De rapporten van de afgelopen jaren kunt u op deze site downloaden.

Bedenk echter wel dat u uw schade moet aantonen, dus u moet exact aangeven wat er is gebeurd, wanneer dat is geschied en ook moet u een berekening van uw schade meezenden (een informatiefolder is op te vragen bij de dienst Ondersteuning, afdeling risicobeheer, 030 - 286 00 00) In de regel heeft de gemeente zes weken om te reageren op uw brief. Ontvangt u binnen deze termijn echter geen bericht, dan kunt u het beste nog een keer contact met de gemeente opnemen en vragen waar het antwoord blijft. Zorg dat u altijd een kopie van uw verzonden brief bewaart en doe dat ook van uw rappelbrief (de vraag waar uw antwoord blijft). Als u er zeker van wilt zijn dat uw brief ook daadwerkelijk de gemeente bereikt (heel belangrijk bij bezwaar, beroep of klacht) kunt u uw brief aangetekend verzenden of afgeven bij de gemeente en om een ontvangstbevestiging vragen.